Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Vztahy kupujícího (fyzické osoby) a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Pavel Mlýnek) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Uživatelský účet

Uživatelský účet vzniká na základě registrace kupujícího, provedené na webové stránce, www.mill.cz, pak může přistupovat do svého uživatelského rozhraní.

Při registraci na webové stránce obchodu je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje.
 

Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
b) Webové rozhraní obsahuje informace o zboží. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.
d) Trvalí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

Cena a způsob placení

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Minská 30, 616 00 Brno
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému
  • bezhotovostně platební kartou

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Případné slevy z ceny zboží se nesčítají.
Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží, je součástí zaslaného balíčku.

Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 3 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
Většina zboží je stále na skladě. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci max. do 5 pracovních dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží od výrobce Mill je dodáváno se zárukou tři roky. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Vrácení zboží

Při nákupu přes internetový obchod můžete odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu a zboží vrátit nebo požadovat výměnu. Zboží nesmí být použité nebo poškozené a musí být schopné dalšího prodeje.
Pokud vám zboží nevyhovuje a nechcete je vyměnit za jiné, pošlete nám ho zpět, přiložte kopii dokladu o nákupu a vyplněný formulář

Vrácení zboží v rámci České republiky :

  • Převodem na účet vyplněníte Protokol: výměna / vrácení zboží, peněz vrátíme vám částku, kterou jste zaplatili za zboží bez poštovného. Další poplatky nejsou účtovány.

Vrácení zboží ze Slovenska :

Převodem na účet - vyplníte Protokol: výměna / vrácení zboží, peněz - vrátíme vám částku, kterou jste zaplatil za zboží bez poštovného a bez poplatku bance.
  • V žádném případě neposílejte zpět zboží na dobírku!

Adresa pro výměnu nebo vrácení zboží

U zasílání balíků upřednostňujeme dodání Zásilkovnou , máme výdejnu přímo naproti obchodu.

Brno, Žabovřesky, Minská 147/37, VIDEOKAMERY – VIDEOKAMERY CZ,
Tel.: +420 734 109 216, email : obchod@mill.cz

Pro jiné dopravce platí adresa: Mill shop, Minská 30, 616 00 Brno Tel.: +420 734 109 216, email : obchod@mill.cz


 

Výměna zboží

Může se stát, že vám doručené zboží z nějakého důvodu nevyhovuje (nesedí vám velikost nebo se vám nelíbí barva apod.). Pokud chcete zboží vyměnit za jiné, pošlete nám zboží zpět, přiložte kopii dokladu o nákupu a vyplněný Protokol: výměna / vrácení zboží, peněz. Zboží vám vyměníme a obratem pošleme.

Řešení sporů

Upřednostňujeme vstřícné urovnání sporů a nesrovnalostí v prostředí naší firmy.
Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č.634/1992 Sb., o ochranně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 8. 2. 2021.
 

MenuX